Γιατί ψηφιακή ακτινογραφία;

giati psifiaki aktinografia
 • Ελαχιστοποίηση μηχανικών χειρισμών.
  • Μείωση των επαναλήψεων.
  • Μικρά σφάλματα κατά την έκθεση μπορούν να διορθωθούν εκ των υστέρων, αλλάζοντας την φωτεινότητα και την αντίθεση, χωρίς να είναι αναγκαίο να ακτινοβοληθεί ξανά ο ασθενής.
  • Ελαχιστοποίηση χρόνου αναμονής ασθενούς.
  • Δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων.
  • Άμεση παραγωγή και προβολή εικόνας.
  • Διευκόλυνση ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων και δεδομένων μέσω (windowing, edge and contrast enhancement).
  • Διάγνωση υποβοηθούμενη υπολογιστικά (ακριβέστερη διάγνωση). Η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας (μεγέθυνση, ενίσχυση ορίων, kernel size) κλπ) επιτρέπουν την πιο λεπτομερή μελέτη.
  • Ο διαχωρισμός της απόκτησης των δεδομένων, της απεικόνισης και της αρχειοθέτησης επιτρέπει την βελτιστοποίηση της κάθε διαδικασίας
  • Εύχρηστη ψηφιακή αποθήκευση εικόνων και δεδομένων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu