Τό κόστος τών παρεχομένων υπηρεσιών γιά κάθε μία από τίς παρακάτω περιπτώσεις είναι 110 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον εξέταση οι τιμές, προσαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης.

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
Υπερηχογράφημα Τραχήλου
Υπερηχογράφημα Παρωτίδων – Υπογνάθιων Αδένων
Υπερηχογράφημα Ήπατος – Χοληφόρων –Χοληδόχου Κύστης –Παγκρέατος – Σπληνός
Υπερηχογράφημα Άνω κάτω Κοιλίας 
Υπερηχογράφημα Νεφρών- Ουροδόχου Κύστης-Προστάτη
Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών Οργάνων ( Διακοιλιακή προσπέλαση)
Υπερηχογράφημα Όσχεου
Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων
Υπερηχογράφημα Δεξιού Λαγόνιου Βόθρου

Η μονάδα υπερήχων εξυπηρετεί σε όλους τους δήμους εντός των ορίων ΕΛΠΑ Αθηνών
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γνωμάτευση από την ομάδα των Ακτινοδιαγνωστών μας και εικόνες), παραδίνονται άμεσα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu